Close

Tjänster

Våra People Management tjänster utgörs av ett brett
utbud inom HR i kombination med ett antal tjänster i
gränsmarkerna mellan HR och affären.

Våra verksamhetsområden:

HR Interim

HR Interim

Allt fler företag och organisationer väljer idag att hyra in resurser istället för att att
rekrytera. Inte minst gäller detta inom stabsområdet, och ofta inom HR.


Läs mer >>

HR Search

HR Search

Vi rekryterar HR-chefer och HR-specialister till såväl företag som förvaltningar och organisationer.
Våra konsulter har lång egen erfarenhet av HR-arbetet i olika roller.


Läs mer >>

icon-1

ORGANISATION

Vi bedriver förändrings- och utvecklingsarbete inom företag och organisationer.


Läs mer >>

icon-2

LEDARUTVECKLING

Vi erbjuder skräddarsydda ledarutvecklingsprogram för företag och organisationer.


Läs mer >>