Close
HR Search

Vi rekryterar HR-chefer och HR-specialister till såväl företag som förvaltningar och organisationer.
Våra konsulter har lång egen erfarenhet av HR- arbetet i olika roller.

Du som kund kan anpassa ditt rekryteringsbehov till exakt vad du vill ha hjälp med:

Nivå 1 – HR – Resarch.

Inom två veckor tar vi fram 2-3 kandidater som passar den aktuella sökprofilen.
Vi genomför också en genomarbetad referenstagning.

Nivå 2. HR – Search.

En traditonell searchmodell där vi tar fram ett flertal kandidater. Djupintervju genomförs av erfarna rekryteringskonsulter. Referenstagning med minst tre referensgivare.
Vill kunden också annonsera, hjälper vi självfallet till med det.

Nivå 3 HR – Search Plus

Vi genomför rekryteringsprocessen enligt niv 2, men kompletterar med olika typer av personlighets – och färdighetstester.

Management audit

Genomgång av chefers kompetens och utvecklingspotential i ledarrollen.

En utvärdering av de chefer som idag innehar nyckelpositioner
i företaget för att bedöma lämplighet och intresse för ledarskapsroller och vilka utvecklingsvägar som är mest intressanta.

Bedömningen har tre delar:

-En strukturerad bedömning av ledarrollen enligt 360- eller
 180- gradersmodellen.

-Intervju med en extern, erfaren ledarkonsult.

-Kortfattad rapport om resultatet.

Rekryteringar som vi har utfört:

xecutive Vice President HR  Stena Group

Vice President HR TitanX Engine Cooling Holding

HR Manager/Talent Aquisition  Volvo Cars

Director HR  Mölnlycke Health Care

HR Manager  Grolls

HR Manager Stadsmissionen i Göteborg

HR Manager/ Competence Development  Mölnlycke Health Care

HR Manager/ Management Development  Västra Götalandsregionen

HR BP  SCA

HR Manager  Blå Stjärnans Djursjukhus