Close

HR Interim

Allt fler företag och organisationer väljer idag att hyra in resurser
istället för att att rekrytera.
Inte minst gäller detta inom stabsområdet, och ofta inom HR.

Vi har tillgång till några av Sveriges ledande konsulter inom de olika
HR – kompetenserna. I vårt nätverk finns också HR-chefer och konsulter som
kan gå in i HR-chefsroller och specialistroller för kortare och längre perioder.

Du får då exakt den kompetens du behöver. En kvalitativ tjänst när du behöver
den och bara så länge du behöver den.

Vi tror att detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ett kompetent och
skräddarsytt HR-arbete utfört.

Kontakta oss, så hjälper vi dig med en analys.


HR Support

Härenstam & Parters kan erbjuda direkt stöd och operativ hjälp inom
områden som behöver extra HR fokusering.

Exempel på extra HR stöd kan vara områden som att utreda och författa
företagets regelverk och policys i en handbok. Det kan också handla om
att exempelvis i projektform ta fram en introduktion för nyanställda
eller andra HR frågor som är tidskrävande och där det saknas egna HR
resurser för genomförande.

Våra områden är:

  • Personalhandbok
  • Introduktionsprogram
  • Webbdesign
  • Interaktiv support