Close

ORGANISATION

Vi bedriver förändrings- och utvecklingsarbete inom företag och organisationer.
Uppdragen är både på övergripande nivå och på grupp- och individnivå.

Vi går igenom din organisation utifrån verksamhetside’ och uppdrag.
Tar fram styrkor och förbättringsområden. Föreslår arbetssätt och
organisationsmodell. Vi hjälper också till med genomförandet.
Vi har lång erfarenhet av denna process i både stora och mindre
organisationer.
Målet är en tydlig organisation som skapar förutsättningar för fokus
på rätt områden och driver långsiktig lönsamhet.
Våra områden är:

Organisationsutredningar
Omställningsprogram
Medarbetarundersökningar
Kundundersökningar

Organisationsutveckling

Förändringsledning

Styrelseutvärderingar

Vi gör ett skräddarsytt upplägg, personliga intervjuer och analys som ger dig och er
kunskap och motivation för att utveckla styrelsens arbete och teamsamman-sättning.

För mer information klicka på länken under.

Styrelseutvärdering