Close

HR STÖD 2

Härenstam & Parters kan erbjuda direkt stöd och operativ hjälp inom områden som behöver extra HR fokusering.
Exempel på extra HR stöd kan vara områden som att utreda och författa företagets regelverk och policys i en handbok. Det kan också handla om att exempelvis i projektform ta fram en introduktion för nyanställda eller andra HR frågor som är tidskrävande och där det saknas egna HR resurser för genomförande.
Våra områden är:

Personalhandbok Introduktionsprogram Webbdesign Interaktiv support.

 

Ledarutveckling

Vi ger chefer och ledare möjlighet till individuell reflektion runt den egna
verksamheten i vardagen, det egna chefsuppdraget och ledarskapets verktyg.

Oavsett om du som chef och ledare står inför svåra beslut eller om du står
mitt i en hektisk vardag, kan vi genom våra metoder stärka dig i ditt ledarskap.

Vi kan fungera som mentorer samt coachande stöd direkt i din verklighet och
vara din samarbetspartner i olika förändrings- och utvecklingsarbeten.

Härenstam & Partners kan erbjuda skräddarsydda ledarutvecklingsprogram för
ditt företag.
Önskar ni att era chefer deltar i externa ledarutvecklingsprogram, där chefer
träffar andra chefer från andra branscher, så anordna vi detta.

Våra områden är:

Ledarutvecklingsprogram

  • “House of HR”
    Ett ledarutvecklingsprogram om att utveckla.
    Läs mer på vår länk.

    pdf_icon

 

Ledarförsörjning

Framgångsrika företag har motiverade och engagerade ledare som med energi och vilja
för företaget mot framgångsrika resultat.

Erfarenheter pekar på att de företag som har framgång, har en hög medvetenhet och
kunnighet kring försörjningen av ledarkompetens i nutid och i framtid. Avsaknad av en
bra ledarförsörjningsprocess kan vara en av orsakerna till att en del företag inte lyckas
med sin framgång.

Härenstam & Partners har verktyg för analys av ert företags ledarkompetens samt metod
för att lyfta ledarkompetensen till nästa nivå.
Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta om vår arbetsmodell för framtagning av en
ledarförsörjningsprocess.

Våra områden är:

  • Ledarinventering
  • Effektiv ledning/Management audit
  • Karriärplanering/Outplacement

 

Organisation

Vi bedriver förändrings- och utvecklingsarbete inom företag och organisationer.
Uppdragen är både på övergripande nivå och på grupp- och individnivå.

Vi går igenom din organisation utifrån verksamhetside’ och uppdrag.
Tar fram styrkor och förbättringsområden. Föreslår arbetssätt och
organisationsmodell. Vi hjälper också till med genomförandet.
Vi har lång erfarenhet av denna process i både stora och mindre
organisationer.
Målet är en tydlig organisation som skapar förutsättningar för fokus
på rätt områden och driver långsiktig lönsamhet.
Våra områden är:

Organisationsutredningar
Omställningsprogram
Medarbetarundersökningar
Kundundersökningar

Organisationsutveckling

Förändringsledning

Styrelseutvärderingar

Vi gör ett skräddarsytt upplägg, personliga intervjuer och analys som ger dig och er
kunskap och motivation för att utveckla styrelsens arbete och teamsamman-sättning.

För mer information klicka på länken under.

Styrelseutvärdering


Executive Coaching

Grupputveckling

Kompetensutveckling