Björn Sällström

Organisationsutveckling och ägarfrågor.