Din HR-Partner

“I min roll som anställd eller VD, så har jag börjat lägga märket till att organisationen känns spretig. Vi växer och har behövt anställa fler, detta sätter press på processer, policys och riktlinjer på företaget. Därför har vi  funderat på att ta in en anställd med HR bakgrund. Innan vi kommer igång med att anställa eller tittar på olika förslag av dyra HR-system, så skulle jag behöva bolla samt stämma av med en erfaren HR-Partner. Detta kan hjälpa mig att se om jag verkligen behöver ta in någon eller om jag kan gå på en interimslösning först samt vilka system som passar för mig där jag står idag med mitt företag.”

 

Som er HR-Partner, kan vi ge er stöd och råd från tidigare erfarenhet när det kommer till att:

 • Hyra in rätt HR-person
 • Anställa rätt HR-Person
 • Se vilka områden ni behöver angripa först utifrån vart ni är samt vart ni är på väg
 • Se och förstå vad för system och verktyg inom HR som ni behöver

 

Tanken är att ni skall känna en trygghet i att vi som er HR-Partner förstår och kan hjälpa er igenom de utmaningar och frågor som ni har framför er.

 

Behovsanalys

Utifrån en behovsanalys på ert företag, så kan vi som er HR-Partner hjälpa till med att se var ni står idag och vad ni behöver för att nå de mål som ni eftersträvar. Ofta står våra kunder inför utmaningar som på något sätt påverkar organisationens resurser i form av medarbetare. Och kom ihåg, en förändring inom ett område, skapar ofta behov inom andra.

 • Organisation
 • Sammanslagning
 • Nedläggning
 • Uppköp
 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning
 • Effektivisering
 • Företagskultur
 • Kommunikation
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Krishantering
 • Avtalsfrågor

 

 

Kompetens inom Härenstam & Partner din HR-Partner

Våra konsulter som är kopplade till HR-Partner har både en bred, djup, operativ samt strategisk erfarenhet inom HR arbetet. Vi har relevant sakkunskap, innebärandes att vi även är bra på att se det där som ligger under ytan i alla organisatoriska förändringar. Ofta kan dessa faktorer vara avgörande för att företaget skall nå de mål och resultat de söker.

Olika behovsområden kan vara:

 

Förändring

 • Förändringsprocess
 • Omorganisation
 • Etablera företagsgemensam HR-strategi
 • Gemensam företagskultur, gemensamma värderingar
 • Digitalisering/förändrat arbetssätt/beteende

 

Människor

 • Fackliga relationer
 • Omställning, kometensväxling
 • Jämställdhet och mångfald
 • Säkerhet och säkerhetskultur
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ansvarsområden

 

Kommunikation och samverkan

 • Förändringskommunikation
 • Intern & extern kommunikation
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Anställdas roll som ambassadörer

 

Leda

 • Utveckla ledarskapet
 • Taktisk kommunikation
 • Mediafrågor
 • Säkerhet och trygghet

 

Vem är du?

Som beställare kan du ha olika positioner inom ditt företag beroende på organisation och storlek på företaget. Grundtanken är att du har ett ägandeskap inom företaget samt organisation du tillhör. Vi arbetar även som stöd och bollplank till styrelseordförande samt ägare inom olika organisationer.

 

Vill du veta mer?

Ring Anders Härenstam nummer 0705 36 03 88, mail andersh@harenstampartners.se