Endang Suprapti

HRBP/HR-rådgivare

Erika Vänngård

Ledarskap- och organisation

Monica Fransson

ORGANISATIONSUTVECKLING & ARBETSRÄTT

Niclas Helgesson

Ledarskap- och organisation

Björn Sällström

Organisationsutveckling och ägarfrågor.

Robert Westberg

Förhandlingar och tvistefrågor. Arbetsrätt.