Björn Sällström

Organisationsutveckling och ägarfrågor.

Robert Westberg

Förhandlingar och tvistefrågor. Arbetsrätt.

Lena Lind

Rekrytering och ledarutveckling.