Monica Fransson

ORGANISATIONSUTVECKLING & ARBETSRÄTT

Niclas Helgesson

Ledarskap- och organisation

Björn Sällström

Organisationsutveckling och ägarfrågor.

Robert Westberg

Förhandlingar och tvistefrågor. Arbetsrätt.