Close
lena_270_250

Lena Lind

Detta kan jag hjälpa er med

  • Interim personalchef för kortare och längre uppdrag.
  • Leda och facilitera förändringsprocesser.
  • Team- & Ledarutveckling.
  • ”Second opinion” / utvärdering av ledare och ledningsgrupp.
  • Mentoruppdrag för ledare och specialister.

Min bakgrund

Socionom med PA-inriktning. Drygt 25 års erfarenhet som HR chef/HR direktör, företrädesvis inom
industrin men också inom kommunal och statlig verksamhet. Mina arbetsplatser har funnits inom
AB Volvo och Volvo Cars, samt i mindre bolag inom privat hälso- och sjukvård. På den offentliga sidan
återfinns bl a Göteborgs stad och Kriminalvårdsstyrelsen.