www.inspiromanagement.se

Vi på Härenstam & Partners har glädjen att välkomna Erika Vänngård som vår nya samarbetspartner inom ledarskap- och organisation.


Erika Vänngård är en visionsorienterad entreprenör inom ledarskaps-och företagsutveckling. Passionen och drivkraften ligger i att näringslivet ska ledas, förvaltas och utvecklas av visionära hållbara dynamiska ledare som genom ett coachande ledarskap stödjer, utvecklar och aktiverar rätt kraft och rörelse i rätt riktning för jaget och laget. Målet är att skapa en trygghet och handlingskraft som ger både jaget, laget, uppdraget och organisationen positiv förändring, utveckling, lönsamhet, tillväxt och resultat. Allt sammantaget generar i sin tur både mervärde och hållbarhet för alla i samhället.

Hon är civilekonom (ex. 1993) med kompetens och praktisk erfarenhet inom ledarskap, management, varumärke, kommunikation, strategier, bolagsfrågor, förändringsprocesser, verksamhet/-ekonomistyrning, HR och personalledning samt styrelsefrågor. Innehar en bred erfarenhet av olika bolagsformer allt från ideella, SME som stora och även internationell verksamhet (börsnoterad). Är trygg i funktion och roller som vd stöd, rådgivare, coach, mentor och förändringsledare för olika utvecklingsprojekt som berör såväl humankapitalet som verksamhetssystem.

”När personalens personliga mål hänger samman med organisationens mål och alla arbetar tillsammans på ett motiverat, engagerat, glädjefyllt, fokuserat, effektivt sätt ihop i enlighet med identifierad vision, mål och strategibild samt optimal användning av olika system – det ger resultat samt i sin tur genererar mervärde och hållbarhet för alla i samhället.”

Linkedin