Hur vet ledningen, teamet att de är på rätt spår när det gäller att behålla sina medarbetare?
Vad skall företaget göra när de ser att deras medarbetare börjar lämna?

När medarbetarnas kompetens blir mer och mer attraktiv på arbetsmarknaden och vi samtidigt märker att vi förlorar dem till våra konkurrenter, så kanske det är dags att börja titta på, ”hur vi egentligen tar hand om våra medarbetare”.

Ibland eller kanske ganska ofta så rullar affärerna på, det är saker som behöver komma på plats, tidsplaner som behöver hållas för att deadlines skall kunna mötas samt att våra kunder skall vara nöjda. Vi fokuserar till stor del på flödet av produkt eller tjänst som skall levereras och har då allt engagemang på dessa områden.

I allt detta kan det vara lätt att missa de som jobbar för oss, genom att vi kanske inte uppfattar om de har förstått sin uppgift i företaget och hur samt på vilket sätt vi vill att produkt och tjänster tas fram samt levereras.

Vid dessa tillfällen kan det vara bra att stanna upp och,

  • Granska statistiken på
    • Vilka som slutar
    • När de slutar

När du som chef eller ledning tagit reda på vilka de är som slutar samt hur länge de har varit på företaget innan de lämnar är det dags att få fram ”Varför de slutar”.

Detta kan göras på flera olika sätt. Ett exempel som kan vara till stor hjälp för både företaget och dess anställda är att:

  • Samla den grupp som är utpekad och förklarar syftet med dagen.
  • Därefter körs en inspirationsföreläsning: Här presenteras vikten med att känna samhörighet, teamkänsla, få feedback samt förståelsen av det man skall utföra.
  • Efter presentationen gör deltagarna en workshop där de får möjlighet att ta fram ett antal punkter som de ser som viktiga för att de skall känna samhörighet, utvecklingen och engagemanget att vilja stanna kvar.

Under workshopen är det viktigt att cheferna inte är med. Deras deltagande kan eventuellt bromsa processen.

För mer info hur ert bolag skulle kunna arbeta med ” Retention” kontakta oss på HR-partner i Småland/ Härenstam & Partners.