Några tipps på vad du kan tänka på för att undvika dessa problem.

-Planera gärna in fem minuters förberedelse före mötet.
-Se till att ha ett bra headset. Ljudkvaliteten är avgörande för bra möten.
-Stäng av mikrofonen när du inte pratar om ni är många i mötet.
-Se till att ni har en struktur för att komma till tals – och att alla får göra det.
-Ibland kan det vara bra att dokumentera det som sägs i mötet så att även de som missade fem minuter på grund av teknikstrul kan ta del av informationen.