Bra att tänka på när du ska leda på distans!

Under pandemin har ledarskapet fått sig en utmaning. Möjligheten att märka av hur medarbetarna mår och känner har blivit svårare, då tillfällena när vi träffas sker via ett videomöte, mejl eller telefon. Som chef behöver man skapa struktur för att få det dagliga arbetet att fungera, men också vara lyhörd för oro hos sina medarbetare.

Här följer några förslag på vad du som chef kan tänka på när du leder på distans:

 • Ha en tät kommunikation med dina medarbetare. 
 • Skapa struktur för arbete och möten som är flexibel utifrån dina medarbetares behov. 
  • Behåll den struktur och de rutiner ni har och som fortfarande fungerar 
  • Ha korta avstämningar för dialog 
  • Tillåt arbete på andra tider om det fungerar  
  • Gör överenskommelser i gruppen 
 • Använd digital teknik på bästa sätt för att mötas och stämma av.
 • Tydliggör vad du förväntar dig av dina medarbetare.  
 • Hjälp till att prioritera om det behövs. 
 • Var lyhörd och intresserad av hur dina medarbetare mår och har det just nu. 
 • Ta ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö.
 • Var beredd att göra anpassningar och att vara flexibel. 
 • Tipsa om ergonomi, pauser, promenader för återhämtning, med mera. 
 • Tydliggör var och hur medarbetarna kan få support vad gäller den digitala utrustningen.  

Något som också kan vara bra att tänka på, när du leder på distans, är att vara en förebild för dina medarbetare när ni jobbar hemifrån. Här kan det handla om att påminna medarbetarna om att stänga av jobbet vid dagens slut, så att det inte rinner över på småtimmarna samt att privatliv och jobb blandas ihop.