Har du startat ett bolag och märker efter ett tag att efterfrågan på dina produkter och tjänster ökar? Vid dessa tillfällen börjar många företag att titta på hur företaget kan få tag i fler anställda samt hur verksamheten kan skalas upp för att kunna tillgodose sina kunder. 

Svårigheter kan uppstå när det entreprenörs eller innovationsdrivna verksamheten ska gå över till en mer produktionsinriktad verksamhet. Entusiasm och passion ska bytas ut mot struktur och kontroll. När verksamheten passerar tio anställda, ökar kraven på formalitet och arbetsmiljöfokus. I små verksamheter räcker det med informella möten, i större måste man börja skapa strukturer för att hålla ihop verksamheten. Tillväxten innebär ibland att företagets grundare måste bytas ut mot mer administrativt kunniga personer.

I dessa lägen kan HR hjälpa till med att hålla den entreprenöriella ådran vid liv och samtidigt hålla de värsta strukturförespråkarna borta. Se till att fokus blir på ”keeping it simple”, lätthanterlighet och förstålighet. HR får en viktig roll som gränsöverskridande, coachande och medlande som har en övergripande helhetssyn på organisationen.

Ytterligare delar som HR kan stödja organisationen med är: 

  • I organisationen kan HR-funktionen bidra till att stärka de ekonomiska förutsättningarna genom att verka för att företagets medarbetare är välmotiverade, har en hög kompetens och att de är förtrogna med företagets mål och riktlinjer.
  • HR-funktionen kan vara ett coachande stöd till företagets ledare. Här handlar det om att hjälpa ledarna att nå sina mål samt stödja dem i deras arbete med medarbetarna. 
  • I företagets utvecklingsresa blir kunskap och system för att hantera medarbetare en viktig teknisk resurs som HR-funktionen har ett ansvar för att tillhandahålla och att utveckla. Det gäller att se till att HR-rutinerna är moderna och att de bidrar till att duktiga medarbetare vill söka sig till företaget och sedan stannar kvar och fortsätter att utvecklas.
  • HR-funktionen har en nyckelroll att spela när det gäller att se till att det finns en positiv relation till medarbetarna och till de fackliga organisationerna. HR-funktionen kan också verka för att det finns ett samarbetsorienterat klimat och att det finns ett kundfokus i organisationen.

Jag önskar dig och ditt företag lycka till med er kommande utvecklingsresa, där HR finns som ett stöd.

Källor: 

https://akademssr.se/post/hr-som-tillvaxtkatalysator

https://www.gu.se/nyheter/hur-kan-hr-bidra-till-att-foretag-overlever-och-blomstrar-over-tid

Anders Härenstam

VD Härenstam & Partners AB – din HR-partner